okt-des-09-012.jpg

Merkevaren

Stabburet fra år 1908

Som matprodusenter i Valdres står vi midt oppe i en rik kulturtradisjon, og vi ser mening og glede i å føre videre eldgamle røtter.

Fra generasjonene før oss har vi fått overrakt århundrelange tradisjoner for å konservere mat. I tidligere tider var slike kunnskaper livsnødvendige for å overleve, og derfor må det ha vært en effektiv kunnskapsformidling i nære relasjoner mellom mennesker. De gamle var kyndige, hva fikk de unge lære; håndlaget og øyemålet, skikk og ritual. Og de måtte ta alle sansene i bruk for å oppdage kunstene hos de gamle- løyndommen.

Ved å videreføre de gamle kunnskapene holder vi kontakten med den tradisjonsrike fortida vår. Norakers rakfisk er en kulturbærer som fører med seg det gamle, samtidig som den er tilpasset moderne krav til rutiner og dokumentasjon for næringsmiddelproduksjoner. I dag forener vi den  handlingsbårne kunnskapen med ny teknologi, og målet er alltid produkter av ypperste kvalitet. Men selv om vi kan supplere tradisjonell kunnskap med vitenskaplige forklaringer og forståelse, holder vi godt på løyndommen om hvordan den gode smaken dannes.

For vi setter vår ære i å produsere tradisjonsmat med omhu, men så er da også rakfisken vår mer enn mat. Vår visjon er å formidle produkter med en historisk forankring, og at rakfisk fra Noraker skal gi sansefulle opplevelser. I vår tid er jo nettopp det smakfulle rakfiskmåltidet en kilde til gode relasjoner.