_jl29804.jpg

Historien bak

Nils, Gunnar og Unni Noraker

Tradisjonsrik delikatesse

I Valdres har vi klart å ta vare på og videreutvikle den gamle matkulturen med rakfisk, og på Noraker har vi lange tradisjoner å bygge på. Utmarka til gården har mange fiskerike fjellvann. Sommerstid ble det gjerne et rikt fiske i forbindelse med livet på stølen. Raking gjorde det da mulig å konservere overskuddet av fin fisk, og kunnskapen om å legge ned rakfisk gikk i arv mellom generasjonene. På Noraker, som på andre gårder i Valdres, hadde de sine egne tradisjoner for hvordan fisken ble saltet, lagt i trebutt og modnet i jordkjeller.

På 1800-tallet ble flere fiskevann på eiendommen kultivert. Et mindre vassdrag ga grunnlag for bl.a kvernhus, oppgangssag og kraftasjon. 

I 1969 startet Gunnar og Unni Noraker oppdrett av fisk med videreforedling til rakfisk. Siden den gang har rørsystemet fra kraftverket blitt benyttet og utvidet til fiskeoppdrettsanlegget. Den første sesongen var produksjonen på totalt ca 100 kg. I løpet av årene har dette økt til en produksjon på ca 30 tonn.

Etter en gradvis overgang er det nå neste generasjon ved Nils Noraker som driver tradisjonene videre.