_jl25489.jpg

Kvalitetssikring

Staben vår i produksjonslokalene

Hygiene og sporbarhetssystem

På Noraker er vi opptatt av å produsere trygg mat, og vi har derfor gjenom en årrekke gjort tiltak for å kvalitetssikre produktene våre. Fagmiljøene ved Nofima (tidl. Matforsk), Veterinærhøgskolen og Matmerk har gjennom mange år bidratt med verdifull kompetanse. I tillegg har vi et godt og utviklende samarbeid med Mattilsynet i Valdres.

Vi følger nøye med fisken fra yngel til ferdig nedlagt rakfisk, og hygiene er en viktig del av hverdagen vår. Vårt eget interne kvalitetsikringssystem (IK-mat) er basert på kontroll av de ulike trinnene i produksjonsprosessen. Vi har svært strenge rutiner, og fører nøye oversikt over saltkonsentrasjon og temperaturutvikling i hvert enkelt spann. I tillegg tar vi jevnlig interne analyser underveis i nedleggingsprosessen og fra ferdige produkter. Mattilsynet er nærmeste myndighet og tar egne rutinemessige stikkprøver.

Produksjonslokalene er inndelt i renhetssoner, har overtrykk og tilføres UVC-rein luft. Etter endt produksjonsdag blir lokalene og utstyret vasket, og deretter miljøvennlig desinfisert med UVC-lys.