452.jpg

Oppdrett i strømmende fjellvann

Fjellvann på vei ned til oppdrettsanlegget.

Rent vann gir høy kvalitet

Store mengder fjellvann fra 900 m.o.h. føres i rør ned til oppdrettsanlegget. Høyt trykk på vannet gir selvrensende dammer og rask vannutskifting. I den sterke vannstrømmen får fisken også god mosjon og trivsel, noe som igjen er viktig for kvaliteten på fiskekjøttet. Ved opptak blir fisken bedøvet, nedkjølt, avlivet, sløyet, vasket og lagt ned til rak i løpet av to timer.

Det er mange ville stryk på tur ned "bakkatn"

Det nederste vannet i vassdraget før vannet går ned de ville strykene er Tjednsettjednet (870 moh), med stølen Tjednset ovenfor. I forbindelse med stølslivet ble det fisket aktivt og lagt ned mye rakfisk her fra gammel tid.