noraker-042.jpg

Rakfisk for enhver smak

Rakfisken leveres i tre modningsgrader

Tre modningsgrader

Norakers rakfisk karakteriseres som ren, fin, rund og syrlig med god ettersmak. Vi leverer ferdig modnet rakfisk i tre smaksvarianter: Mild, lagret og vellagret.

Hvor mye smak det er i fisken avhenger både av lagringstid og temperatur under lagringen. Hos oss ligger mild fisk på lager i ca. 3-4 mnd, lagret i ca. 5-8 mnd, vellagret i ca 1 år.

Det er ofte ulike oppfatninger om hvor sterkt en rakfisk skal smake. Emballasjen er merket med rakfiskens modningsgrad for at det skal være lett for deg å finne fram til din favoritt. Ferdig modnet rakfisk er kjølevare, 0-4*C.